Sivas – Tarihi Eğri Köprü

Twitter
Visit Us
Follow Me
Instagram
Youtube
Youtube

Eğri Köprü, eski dönemlerde Bağdat (İpek) Yolu’nun üzerindeyken yakın zamana kadar ise Sivas-Malatya yolu ve Güneydoğu Anadolu’ nun ulaşımına büyük katkı sağlamıştır. Selçuklular tarafından yaptırılan köprü şehir merkezine 3 km uzaklıkta ve 173 metre uzunluğundadır. İki parçadan oluşan köprünün bir tarafı 12, diğer tarafı 6 kemerden oluşmaktadır. Köprü batı yönünde düz bir şekilde devam ederken orta kısımlarda kuzeye doğru eğik olarak kesme taştan inşa edilmiştir. Uzunluğu 179.60 m, eni 4.55 m’ olan köprü Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü tarafından 2006 yılında araç trafiğine kapatılmış olup, yaya trafiğine açık ve sağlam durumdadır.

Köprüyü önemli kılan unsurların başında Sivas’ ı Malatya üzerinden Güneydoğu Anadolu’ ya ve oradan da Bağdat’a bağlaması gösterilebilir. Yapımına dair fazla detay bulunmayan köprünün Sivas Müzesinde korunan onarım kitabesine göre 1217 H. (M. 1802) yılında onarıldığı anlaşılmaktadır.

Köprü, Sultan III. Murad zamanında 1585 yılında, Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa’nın teşviki ile Kangal Ağası Abdurrahman Paşa tarafından XIX. yüzyılda onarılmıştır.”

Köprünün eğri olması ile ilgili olarak kesin bir hüküm bulunmasa da halk arasında söylenen birtakım rivayetler bulunmaktadır. Bunların en önemlisi zamanında bir usta bir çırak varmış. Zamanla, ustasıyla araları açılan çırak ustasının yanından ayrılmış ve bu köprünün yapım işlemini üzerine almış. Köprü yapım aşamasındayken ustaya bir haber gitmiş ve usta da köprüyü görmeye gelmiş. Gizliden gizliye köprüyü incelemiş ve beğenmiş. Daha sonra çırağının karşısında geçerek aşağıdaki dörtlüğü okumuş.

Usta idik olduk şâkirt

Al bardağı suya seğirt

Hiç nazardan korkmadın mı?

Köprünü eğri çevirt

Köprünün eğri olmasının nedeni buna bağlanmaktadır.

Twitter
Visit Us
Follow Me
Instagram
Youtube
Youtube

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir